In memoriam Rinus Allemekinders

Ons bereikte het droevige bericht dat op woensdag 2 juni 2021 ten gevolge van Corona is overleden Rinus Allemekinders in de leeftijd van 69 jaar.

Rinus is geboren op 26 april 1952 in Kwadendamme in de buurt van Goes op Zuid-Beverland. Zijn ouders hadden daar een akkerbouwbedrijf. Als gevolg van de watersnoodramp in 1953 is het gezin Allemekinders verhuisd naar Nieuwe Pekela omdat het land door het zoute water jarenlang niet meer te gebruiken was voor akkerbouw.

Na de lagere school in Nieuwe Pekela ging Rinus naar de MULO ook in Nieuwe Pekela en de HAVO in Winschoten, daarna ging hij naar de Pedagogische Academie. Toen hij klaar was met zijn studie voor onderwijzer heeft hij gesolliciteerd voor die functie op de St. Antoniusschool in Musselkanaal. Hij ging op sollicitatiegesprek bij pastoor ten Have die voorzitter was zowel van het schoolbestuur als het kerkbestuur. Rinus werd aangenomen hij was 21 jaar en gaf toen les aan 43 leerlingen van toen nog klas 5. Rinus heeft 43 jaar lang gewerkt op de St. Antoniusschool in Musselkanaal, eerst als onderwijzer en 32 jaar als directeur. Hij is al die 43 jaar lang wel les blijven geven. In 2016, aan het einde van het schooljaar, is Rinus met vervroegd pensioen gegaan. Verbondenheid van school en kerk stonden onvermijdelijk altijd hoog bij hem in het vaandel.

Rinus ging als parochievoorganger ook voor in Woord en Communievieringen in de Antoniuskerk van Musselkanaal. In 2013 heeft hij de taak van lector in de jaarlijkse Grunneger Dainst in de Antoniuskerk overgenomen van Martin Holman. Martin had te kennen gegeven om te willen stoppen in verband met zijn leeftijd. Ook de vertaling van de liturgie vanuit het Nederlands naar het Gronings nam hij toen voor zijn rekening. Zijn laatste vertaling van de Grunneger Dainst en lector was in 2020. De Grunneger Dainst van 2021 kon niet doorgaan in verband met de Coronamaatregelen.

Rinus was ook actief lid van de werkgroep Kamp de Beetse. Vanaf 1935 hebben er 16 barakken gestaan voor de werkverschaffing. Mensen die werkloos waren moesten meehelpen om het land te ontginnen. De arbeiders kwamen uit het hele land en ze werden vaak onderbetaald. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er onder meer Joden en daarna NSB-ers gehuisvest. Er staat nu nog één barak die in zijn geheel is gerestaureerd. Rinus gaf daar ook regelmatig lezingen over de geschiedenis van het kamp De Beetse. Naast sport (vooral voetbal) was hij ook zeer geïnteresseerd in de streekgeschiedenis en de streektaal.

Rinus heeft maar kort van zijn welverdiende pensioen mogen genieten. Wij wensen zijn vrouw Geesje, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe, voor nu en de komende tijd.

LocatieNieuws

Zoek op website

H. Antonius van Padua

KerkTV

KerkRadio

Fotoalbums

Parochieblad