Locatieraad heeft zijn ontslag ingediend bij het bestuur parochie Heilig Kruis

Beste parochianen,

Wij leven in een roerige tijd, een tijd van vele, snelle en soms onverwachte veranderingen: vaak weten we vandaag niet wat de dag van morgen ons zal brengen. Ook als geloofsgemeenschap ervaren wij de tijdsgeest van de moderne tijd: mensen en meningen polariseren, groepen vallen uiteen, worden te klein, en moeten soms gedwongen fuseren om het hoofd boven water te houden. Het katholieke geloof heeft zeker rustiger tijden gekend. En wanneer er veranderingen waren, dan waren die veel geleidelijke en minder ingrijpend dan soms vandaag de dag.

Alweer vier jaar geleden is de huidige locatieraad aangetreden. Deze kwam voort uit de zogenaamde Denktank. In deze Denktank hebben we met z’n allen besloten met vernieuwde energie de schouders eronder te zetten en een nieuwe start te maken. Helaas kregen we snel te maken met corona. Dit maakte het samen vieren van ons geloof er niet gemakkelijker op. Via de moderne media en techniek echter is het toch nog mogelijk geweest, zij het thuis en niet allemaal samen, onder andere Kerst en Pasen te vieren. Dat was fijn en gaf een gevoel van verbinding.

Nu corona achter ons ligt merken we dat de gang naar de kerk er een beetje uit is; de kerkgang is minder geworden. In het verlengde hiervan zijn er ook minder huwelijken en dopen en vieren minder mensen de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Het is lastig om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en om te keren.

De afgelopen vier jaar heeft de locatieraad samen met het parochiebestuur geprobeerd de kerk zoveel mogelijk open te houden. Maar zoals u tijdens de bijeenkomst in De Schaapsberg hebt gehoord zullen er kerken binnen onze parochie op termijn de deuren definitief moeten sluiten en zullen we samen in minder gebouwen ons geloof vieren.

Bij een fusie zoals die ons te wachten staat, hoort vaak ook een andere organisatiestructuur.

Deze veranderende organisatiestructuur valt in tijd min of meer samen met het einde van onze periode als locatieraad. Daarom en om persoonlijke redenen heeft de locatieraad besloten terug te treden en het bestuurlijk stokje over te dragen. Natuurlijk zijn wij bereid te zorgen voor een goede overdracht.

Graag willen wij met u van gedachten wisselen over ons besluit en alle veranderingen, die onze locatie in de nabije toekomst te wachten staan. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op donderdag 11 juli in ons parochiehuis. Wij beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

De koffie en thee staan natuurlijk klaar.

Hopelijk tot dan.

Het ga u goed.

Locatieraad H. Antonius van Padua

Welkom op de website van de Heilige Antonius van Padua Musselkanaal

De Locatie, toegewijd aan de Heilige Antonius van Padua, is een hechte gemeenschap die geworteld is in Musselkanaal en omgeving. Binnen de Locatie zijn het de vele vrijwilligers die mede vorm geven aan de R.K. geloofsgemeenschap. De vrijwilligers werken samen in werkgroepen en beraden. Met genoegen kan worden vastgesteld dat de Locatie door zeer vele mensen wordt gedragen. Dat is een kostbaar goed, waar we dankbaar en trots op kunnen zijn.

We hopen dat deze website van onze Heilige Antonius van Padua Locatie Musselkanaal u veel leesplezier en informatie zal verschaffen.

De locatie Musselkanaal is 1 van de 5 locaties van de Parochie Heilig Kruis. Voor Parochiële zaken kunt u terecht op de website van de Parochie Heilig Kruis.

LocatieNieuws

Zoek op website

H. Antonius van Padua

KerkTV

KerkRadio

Fotoalbums

Parochieblad