Kruisiging Jezus

 

Jezus ging vrijwillig aan het kruis. Hij heeft Zich geen enkel moment verzet tegen Zijn kruisiging. Op zich is dit vreemd gedrag voor een man die het volk kwam verlossen van de Romeinse overmacht. Jezus is en was alleen niet gekomen om te strijden tegen de Romeinse tirannie. Zijn kruisdood was een strijd tegen de tirannie van de zonde. Door te sterven als de Zoon van God nam Hij de straf van de zonden van de wereld op Zich. Hij ging de strijd aan en heeft deze ook gewonnen. Het kruis was niet het einde van Jezus’ leven. Er kwam een vervolg. Hij stond na drie dagen weer op uit de dood. De overwinning was behaald! 

 

LocatieNieuws

Zoek op website

H. Antonius van Padua

Fotoalbums

Parochieblad