Brainstormavond met parochianen.

     De locatieraad van de H. Antonius van Padua  locatie Musselkanaal wil de verbondenheid binnen de parochie graag aandacht geven en versterken. Wat is er nodig om de betrokkenheid van parochianen te bevorderen opdat we een bloeiende geloofsgemeenschap kunnen zijn?

De locatieraad wil graag de mening horen van de parochianen. Hiervoor was op 12 april een eerste “brainstormavond” georganiseerd.

Een grote groep parochianen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en kwamen met verfrissende ideeën. Gradus Roelfs, voorzitter van de locatieraad, opende de avond met iedereen welkom te heten. Hij benoemde de werkzaamheden van de locatieraadsleden en de werkzaamheden van de grote groep vrijwilligers in de  locatie. Vrijwilligers die zich voor allerlei activiteiten met hart en ziel binnen onze parochie inzetten. We zijn hier heel dankbaar voor, aldus de voorzitter. Maar ondanks die enorme inzet blijven er toch veel dingen liggen. Het is moeilijk om vrijwilligers voor bepaalde functies te vinden. En veel activiteiten worden steeds door dezelfde vrijwilligers gedaan.

Door de verbondenheid te stimuleren verwacht de locatieraad dat parochianen meer verantwoordelijkheid gaan voelen en zich geroepen voelen iets op te pakken. Nadat er in groepjes verder gingen brainstormen barstten de ideeën los. Een kleine greep uit de vele ideeën zijn: aandacht voor nieuwe parochianen, kindvriendelijke vieringen ontwikkelen en hoe betrek je de ouders hierbij. De relatie parochie met school, meer stukjes in het parochieblad “ VENAE”, vaste rubrieken. Thema avonden organiseren . Speciale vieringen op eigen locatie. Maar ook praktische zaken als meer boekjes bij vieringen, koperpoetsen, met microfoon de kerk in lopen en maak de gang van zaken duidelijk aan de mensen in de kerk.

Van alle verschillende ideeën is een lijst opgemaakt en deze wordt besproken op donderdag 17 mei in het Parochiehuis, de avond begint op 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Opgave is niet nodig, uw inbreng wordt enorm gewaardeerd.

Thema van de brainstormavonden zullen zijn “ Fijn dat je er bent”, “Was je voor het eerst hier, of ben je al bekend”.

LocatieNieuws

Zoek op website

H. Antonius van Padua

Fotoalbums

Parochieblad