Nieuwjaarsreceptie, weer een gezellige bijeenkomst

Het is een goede traditie om in januari een Nieuwjaarsreceptie te geven in het parochiehuis van de locatie H. Antonius van Padua. Er wordt dan stilgestaan bij de gebeurtenissen uit het ‘oude jaar’ en uitgesproken wat de verwachtingen zijn voor het ‘nieuwe jaar’. Het ‘oude jaar’, waarin de parochianen van de locatie Musselkanaal op de proef werden gesteld, was turbulent. Een jaar waarin er parochianen onnodig zijn beschadigd. Ook een jaar waarin wij met elkaar veerkracht hebben getoond en niet bij de pakken neer zijn gaan zitten. De parochianen bleven elkaar ontmoeten en gingen op zoek naar oplossingen. Ze voelden zich verbonden en verantwoordelijk. Iedere parochiaan heeft op zijn eigen wijze aan deze samenhorigheid en verbondenheid bijgedragen. Met en voor elkaar hebben wij laten zien dat we nog steeds een levendige locatie zijn die lief en leed met elkaar deelt. Afgelopen jaar hebben een aantal parochianen een denktank gevormd. Deze parochianen zijn in gesprek met het Parochiebestuur van het Heilig Kruis om bestuurlijk de samenwerking te herstellen. Hopelijk krijgen we in 2020 hierover meer duidelijkheid. 

Onder grote belangstelling luisterden de parochianen van de locatie Musselkanaal naar de nieuwjaarstoespraak van Anita Groenen. Zij sprak namens de denktank van de geloofsgemeenschap locatie Musselkanaal. Hieronder een samenvatting van de Nieuwjaarstoespraak van Anita Groenen:

Allereerst wil ik iedereen namens alle vrijwilligers van onze locatie een Zalig Nieuwjaar toewensen. Even een terugblik op 2019. Het was een rumoerig jaar die we goed zijn doorgekomen. Ondanks alles zijn we doorgegaan met elkaar en blijven we doorgaan want samen zijn we sterk. Er zijn aardig wat activiteiten geweest in 2019 o.a.:

 • 20 januari 2019 Nieuwjaarsvisite.
 • 17 februari Grunneger dainst met Rinus Allemekinders en pater Ben Bolmer en de mooie Grunneger gezangen van het Antoniuskoor.
 • 14 april Palmpasen met alle kinderen van de Sint Antoniusschool die met hun mooie Palmpasen stokken door de Antoniuskerk liepen.
 • 22 april Pasen met kinderviering met eieren zoeken in het Horstenerbos.
 • 12 mei Eerste Heilige communie waarbij 5 kinderen hun Eerste Heilige communie voor het eerst mochten ontvangen.
 • 26 mei Bezoek van de Bisschop
 • 30 mei Dauwtrappen met ontbijt in het parochiehuis
 • 1 juni Ouderenmiddag met een viering in de kerk en aansluitend een gezellig samenzijn in het parochiehuis.
 • 20 juni Antoniusdag met een viering in de kerk en de fietspuzzeltocht en daarna de barbecue.
 • 1 september Startviering van de parochie met koffiedrinken in ons parochiehuis.
 • 9 oktober Zieken en Ouderen dag
 • In de schuur bij Ina en Ben Schomaker draaide de Kniepertjesfabriek van de Stichting tot Steun op volle toeren. De Kniepertjes werden door een grote groep vrijwilligers op 3 zaterdagen gebakken.
 • Met Kerst hebben we 2 kerstvieringen gehad.          
  De eerste viering was een Kinderviering met Kerstspel opgevoerd door de kinderen van de St. Antoniusschool, het Kinderkoor onder leiding van Klaas                    Withaar en een echte baby als kindje Jezus. Er waren een kleine 300 mensen aanwezig. 
  De tweede viering was een Eucharistieviering met het Antoniuskoor en Cantus Iuventis onder leiding van Klaas Withaar en organist Margriet Withaar.
  Er waren ruim 400 mensen aanwezig.
 • Tijdens de openstelling van de kerk tijdens de Kerstdagen gingen ruim 150 mensen op kraamvisite bij de stal. Vrijwilligers stonden klaar met warme chocomelk en een glaasje glühwein.

Al met al toch heel veel mooie activiteiten. Het is fantastisch hoe de parochiehuiscommissie  met vrijwilligers het parochiehuis draaiende houdt. Ook de complimenten aan alle andere vrijwilligers die heel veel doen binnen onze geloofsgemeenschap! Een applaus is hier zeker op zijn plaats.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Iets waar we als denktank naar streven.

 

LocatieNieuws

Zoek op website

H. Antonius van Padua

Fotoalbums

Parochieblad