Bonifatius-penning. (update)

 

 

  Aan het einde van de wekelijkse Eucharistieviering op 4 november in de Antoniuskerk in Musselkanaal is mevrouw Graddy Wellen even in het zonnetje gezet door de locatieraad. Op voordracht van de locatieraad ontving zij namens de bisschop van Groningen-Leeuwarden, Mgr. van den Hout , de Bonifatius-penning  met de daarbij bijbehorende oorkonde.
Deze onderscheiding is uitgereikt door pastoor Jos Deuling, omdat zij zich op divers gebied, gedurende vele tientallen jaren, heeft ingezet voor de Antoniuskerk. Ook nu is Graddy nog actief bezig met liturgisch bloemschikken voor de kerk. De Bonifatius-penning wordt uitgereikt aan personen die zich minimaal 10 jaar met grote inzet en met bijzondere kwaliteiten hebben ingezet voor de geloofsgemeenschap.
Wat heeft Grady o.a. allemaal voor de Antoniusparochie gedaan:
Ze is jarenlang secretaris geweest van het kerkbestuur. Ze was lid van de parochieraad en van de Dekenale raad en van de toerusting commissie Vicariaat bisdom Groningen. Ze heeft de wijkopbouw opgezet en daar ook actief aan deelgenomen. Ze was wijkvertegenwoordiger en ze heeft wijkavonden opgezet. Coördinator van: Inleveren  kerkbalans, wijkvertegenwoordiger, ziekenbezoekers en van liturgische bloemschiksters. Ze zat in de redactie van "Ons Parochieblad". Ze nam deel aan de Pauselijke missiewerken, aan catechese gespreksgroep en ze heeft ook nog de Pastorale school doorlopen. Ze heeft dus deze onderscheiding echt wel verdiend.
Na de viering was er een gezellige parochieavond in het parochiehuis.

LocatieNieuws

Zoek op website

H. Antonius van Padua

Fotoalbums

Parochieblad