Locatieraad

H. Antonius van Padua

De dagelijkse uitvoering en verantwoording van het reilen en zeilen van de locatie H. Antonius van Padua Musselkanaal ligt bij de Locatieraad. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de locatie Musselkanaal ligt bij de Parochie Heilig Kruis. 

Dagelijks bestuur Locatie Musselkanaal  
Voorzitter Dhr. Gradus Roelfs
Secretaris Mw. Claudia van der Sterren
Penningmeester Dhr. Henk Jan Blauw
Leden Locatie Musselkanaal:

 
Bouwkundige zaken en begraafplaats Dhr. Gerard Weinans
  Mw. Leanne Rüsschen-Feringa
  Mw. Truus Wieringh-Roelfs
  Mw. Manda Kramer

Van Links naar rechts: Truus Wieringh-Roelfs, Leanne Rüsschen-Feringa,Gerard Weinans,
Manda Kramer, Henk Jan Blauw, Claudia van de Sterren en Gradus Roelfs

H. Antonius van Padua

Fotoalbums

Parochieblad