Contactpersonen

H. Antonius van Padua

Contactpersoon voor: Naam Telefoonnummer

Emailadres

Beheerder kerk en pastorie Wim Deuling    
Omzien naar elkaar Frits Hemmen    
Ziekenbezoek Anke Roelfs
Anna Schepers
   
Ziekencommunie Maria Sanders    
Kerkradio Wim Deuling    
Beheerder Parochiehuis Locatieraad    
R.K. Basisschool St. Antonius      
R.K. Uitvaartvereniging Frits Hemmen    
Ledenadministratie Henno Plaggenborg    
Kosterdienst Heggerank Antje Wijnands    
Roosters Lectoren Leanne Rüschen    
Roosters kosters en misdienaars Fokko Alting    
Gebedsintenties Annette Toutenhoofd    
Mededelingen vieringen Annette Toutenhoofd
Anna Deuling
   
Redactie Parochieblad Truus Wieringh
Anneke Herder
   
Vragen over bezorging parochieblad Venae Liny Strobos    
 Website redacteur  Anno Smit    

De telefoonnummers en email-adressen kunt u vinden in het parochieblad. We hebben nog geen toestemming van de contactpersonen voor het publiceren van hun contactgegevens. Zodra er toestemming is verleend wordt het overzicht verder uitgebreid.

H. Antonius van Padua

Fotoalbums

Parochieblad