Nieuws archief

Grunneger Dainst voor de zestiende keer in de Antoniuskerk


Op zondag 9 februari 2020 wordt er in de R.K. kerk van de H. Antonius van Padua in Musselkanaal voor de zestiende keer een Eucharistieviering gehouden in de Groninger streektaal. Het bijzondere aan deze viering is dat in tegenstelling tot protestantse vieringen, er (bijna) geen eucharistievieringen in de Groninger streektaal worden gehouden.

Voorganger is dit jaar ook weer pater Ben Bolmer.  Hij is geboren en getogen in Musselkanaal. Na zijn middelbare schoolopleiding is hij toegetreden tot de orde van de paters Franciscanen. Van 2001 tot juli 2016 was hij pastoor van de stadsparochie van Delft en daarvoor was hij ondermeer  pastoor voor een aantal parochies in Noord-Groningen. Hij heeft nu de zorg voor zijn mede broeders in het klooster. De moedertaal zoals pater Ben Bolmer die sprak in zijn geboorte dorp Musselkanaal, is hij nog lang niet vergeten.

Muzikale medewerking verleent het Antoniuskoor onder leiding van Klaas Withaar,  zij zullen de liederen ook gaan zingen in de Veenkoloniale Grunneger toal.

Lector in de Grunneger Dainst is Rinus Allemekinders. Hij heeft de teksten van de viering vertaald vanuit het Nederlands naar het Veenkoloniaals.

De Grunneger Dainst begint op zondag 9 februari 2020 om 10.00 uur in de R.K. Antoniuskerk, Sluisstraat 77, 9581 JD  Musselkanaal.

Na afloop van de dainst is er koffiedrinken in het Parochiehuis naast de kerk. Er is dan ook gelegenheid om nog even na te praten over de dainst met pastoor Ben Bolmer. Aan het einde wordt u een kommetje snert aangeboden.

Iedereen die het fijn vindt om een kerkdienst in de Grunneger toal (taal) mee te maken is van harte welkom.

H. Antonius van Padua

KerkTV

Fotoalbums

Parochieblad