Nieuws archief

Vieringen live uitgezonden

In verband met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni 2020. 

Dit houdt in dat er ook geen vieringen in de parochiekerken zijn die toegankelijk zijn voor parochianen.

Pastoor Deuling heeft besloten om op maandag- t/m donderdagavond een Stille Mis te houden om 19 uur en een Stille Mis op iedere zondagmorgen om 10 uur.
Deze vieringen zijn live te volgen door parochianen die internet hebben. 
Op deze manier hopen we dat we toch biddend en vierend met elkaar verbonden blijven in deze bizarre tijd die waarschijnlijk veel van ons gaat vragen, nu en in de toekomst.
In verband met de reeds aanwezige techniek zijn alle vieringen in de parochiekerk Maria ten Hemelopneming in Stadskanaal.
 
Tijdens de Goede Week worden ook op andere momenten een viering gehouden.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.

Alle Misintenties uit onze vijf locaties worden genoemd tijdens de diverse vieringen.

Klik op 'Viering" in het Menu KerkTV. De livestream start automatisch. Voor de tijden zie de bijlage.

H. Antonius van Padua

KerkTV

Fotoalbums

Parochieblad